KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!
Az intézmény működése
(Művelődési Ház és Könyvtár - Fő út 20. sz.,
illetve 2007. március 6-tól az új telephelyen:
Közösségi Ház és Könyvtár - Fő út 19. sz.)
KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!

FRISSÍTÉS | KÖZINFÓ | FŐOLDAL | AKTUÁLIS OLDAL | KÖZMŰV-SZAKF | KVTÁRI-SZAKF | SZOLGÁLTATÁS | PROGR-AJÁNL | ARCHÍV-PROGR | HAGY-RENDEZV. | TÉRKÉP-KÖZL. | ÁLT-INFORM | ÁLT - AD ACTA | LINKEK

Internetre kerülés: 2000. december 20.
Jelenlegi design-ban: 2007. november hó
Készítette és frissítette: Kukoricza József intézményvezető.


Tisztelt Látogatók!
A honlap frissítését 2011.03.08-tól történő nyugdíjba vonulásomból eredően nem végzem
- az esetleges téves információ közzétételének elkerülése végett -,
így a nem aktuális adatokért, szíves elnézésüket kérem!


VENDÉGKÖNYV
Tisztelettel kérjük, mellőzni szíveskedjen a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések használatát.

Klikkelés - eredeti méret!
Intézmény a Fő út 20. sz. alatt
INFO-PONT, Tiszaderzs Klikkelés - eredeti méret!
Intézmény a Fő út 19. sz. alatt

Az intézmény feladatait, jelenleg a Tiszaderzs Község Önkormányzata által jóváhagyott:
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
PDF 7/2007. (VI. 05.) számú PDF
rendelet szabályozza.


A rendelet alkotásakor az PDF Alapító okirat PDF és a Szervezeti Működési Szabályzat módosításra került, melyek részletesen előirják az intézmény feladatait.

Intézmény vezetője: Kukoricza József, kulturális menedzser: népművelő; könyvtáros - 2011.03.08-ai nyugdíjazásáig.
Kisegítő, takarító: 3-4 órás közhasznú/közcélú foglalkoztatott - alkalomszerűen!

Az intézmény története, nevei, illetve személyi feltételei

A Klubkönyvtár intézmény avatásától - 1971. november 7-étől - a fenntartó szerv 1977. áprilisáig a Tiszaderzs Községi Tanács volt, majd ezt követően az Abádszalók Nagyközségi Közös Tanács fenntartása alá került. A fenntartó 1984. augusztus 1-jével létrehozta az összevont intézményt, Általános Művelődési Központ Klubkönyvtár egysége elnevezéssel. Az intézmény fenntartója 1990. január 4-étől Tiszaderzs Községi Tanács, illetve a helyhatósági választások során - 1990. szeptember 30-ától - Tiszaderzs Község Önkormányzata lett. Az ÁMK igazgató előterjesztést nyújtott be a többszörösen összevont intézmény megszüntetésére vonatkozóan, melyet a 256/1995. (X. 26.) számú képviselő-testületi határozat szerint a fenntartó úgy fogadott el, hogy " - 1996. január 1-jével az Általános Művelődési Központot akként szünteti meg, hogy helyette Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvodát, valamint Klubkönyvtárat működtet." Az Önkormányzat - mint alapító szerv - 2004. január 1-jei hatállyal módosította az intézmény alapító okiratát, melyben az intézmény nevét Tiszaderzsi Klubkönyvtárként határozta meg. A nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő intézményünk adatainak módosításának kéréséből, illetve a 2004. évi könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatról készített jelentésben a névhasználat korrekciójára tett javaslatból eredően - közel 3 és fél évtized elteltével -, 2005. november 21-i hatállyal Művelődési Ház és Könyvtárként került módosításra és jóváhagyásra a Tiszaderzs Község Képviselő-testület 240/2005. (XI. 18.) számú határozatával az intézmény neve.
Az intézmény székhelye 2007. március 06-án megváltozott. Ebből eredően is, a helyi közművelődésről szóló 9/2000. (V. 02.) sz. rendelet helyébe a 7/2007. (VI. 05.) sz. rendelet került hatályossá, valamint a PDF 104/2007. (VI. 05.) számú PDF képviselő-testületi határozattal jóváhagyásra került a Közösségi Ház és Könyvtár alapiratai.

Az 1972.07.16-tól 1980.10. hóig vezetett Iktatóköny, illetve az 1982 óta fellelhető egyéb dokumentumok alapján, az intézményt vezetők nevei: Fótos Imréné (Szül.: Vezendi Mária), Szabó János, Múri András, Pintér Imre, 1982-től Abádi Szabó Imre, (1985-ben helyettesítőként: ifj. Fazekas Mihály), 1987.12.12.-től 1989-ig Valent Pál, illetve 1989-től szabadidő szervezőként, csak hétvégekre megbízva: Juhász András - Kovács Gábor tanárok és Fogarasi László 1993. aug. hóig. 1993. szept. 1-jétől 2011. márc. 7-ig Kukoricza József. Továbbiakban: ???

Az 1985. évtől meglévő Nyilvántartó könyvek tanúsága szerint,
az intézményben alkalmazottak létszámának alakulása:
Alkalmazottak száma
Év Főállásban Nép-
műv.
Könyv-
táros
Kise.
Takar.
Részfogl. Nép-
műv.
Könyv-
táros
Kise.
Takar.
Összlétszám
8 ó.-ban
számolva
1985 1 (1)2 - - 3-1 1 1 2 3
1986 1 1 - - 2-1 - 1-13 1 2,5
1987 1 1 - - 2-1 - 1-13 1 2,5
1988 1 1 - - 2 - 1 1 2
1989 1 1 - - 2 - 1 1 2
1990 - - - - 1 Peda-
gógus
1 - 0,5
1991 - - - - - Ped.,
illetve
ped.
assz.
- -
1992 - - - - 1 1 - 0,5
1993 - - - - 1, ill. 21 1 1 0,5 - 1*
1994 1 1994.
szept. 1-jétől
70 - 30 %-ban,
illetve
2007.
márc. 6-ától
25 - 75 %-ban
népműv.-kvtáros:
osztott
munkaidőben
és
munkakörben
1 fő


[Az 1993. szept. 1-jétől alkalmazott, ill.
1994-től kinevezett/megbízott intézményvezető,
2011. márc. 8-tól nyugdíjba vonul(t)!]
- 1 - 1 1,75
1995 1 - 1 - - 1 1,75
1996 1 - 1 - - 1 1,75
1997 1 - 1 - - 1 1,75
1998 1 - 1 - - 1 1,75
1999 1 - 1 - - 1 1,75
2000 1 - 1 - - 1 1,5
2001 1 - 1 - - 1 1,5
2002 1 - 1 - - 1 1,5
2003 1 - 1 - - 1 1,5
2004 1 - 1 - - 1 1,5
2005 1 - 1 - - 1 1,75
2006 1 - 1 - - 1 1,75
2007 1 - - - - - 1
2008 1 - 1 - - 14 1,5
2009 1 - 1 - - 14 1,5
2010 1 - 1 - - 14 1,5

Megjegyzés: Félkövér számmal van jelölve a határozatlan idejű, szerződéses jogviszonyban,
illetve a közalkalmazottként kinevezett alkalmazott!
1 1993. augusztus hóig 1 fő, szeptember 1-jétől 2 fő, 4 - 4 órában!
2 Sorkatonai szolgálatot teljesít      3 Szakmai továbbképzésen vesz részt
4 Közcélű foglalkoztatott, 1 - 3 órában! /Tornacsarnok - Hivatal - Könyvtár/


Működés intézményi feltételei a Fő út 20. szám alatt

A fentebb említett és az 1982-től meglévő dokumentumokból - 1990-től 1993. aug. 31-ig Nyilvántartó könyv nem került vezetésre(!) -, kétséget kizárólag kitűnik, hogy 1982-től 1989-ig, illetve 1993. szept. 1-jétől 2007. febr. 24-ig, tervszerű kulturális tevékenységet folytatott az intézmény. (2007. febr. 25-től márc. 05-ig a székhely megváltoztatása miatt, a kulturális szolgáltatá6s szünetelt!) Az intézmény feladatait szabályzó, ún. alapdokumentumok - megtekinthetők a menüben, az ÁLT - AD ACTA cím alatt! - is utalnak arra, hogy 1994-től az intézmény - "a közoktatást segítendően" - biztosítja többek közt a tornatermi órák nagyteremben történő megtartásának a feltételeit. Ez érthetően befolyásolja (mivel a legnagyobb alapterületű és a legfontosabb funkciójú helyiség) a nagyterem közművelődési célból történő igénybe vételét.

Az épület mérete a Fő úttal párhuzamos oldal felől 28,1 méter, a bejárat felőli ún. homlokzati rész 27,4 méter, melyből következik, hogy 770 m2 -es területet foglal el. Kivitelezésére jellemző a 70-es évek építési stílusa: a nagyterem kivételével lapos tetejű, az épületet határoló falfelülete, a Fő út és a bejárat felőli részen - 1,4 m lábazati résztől a tetőig - duplaüvegezett, 0,4 x 1,2 méteres felső bukóablakkal. A 770 m2 -es alapterületből a 14 x 11 méteres fedetlen udvar - azaz 154 m2(!) - gyakorlatilag kihasználatlan.

A fennmaradó rész az alábbiak szerint van hasznosítva:
- 158 m2 -es nagyterem - 10 m-es szélességben -, mely egyben tornaterem is (!);

- 64 m2 -es színpad és 2 x 20 m2 -es öltöző;

- 63 m2 -es könyvtár és 10 m2 -es összekötő előtér, illetve ebből nyílóan;

- 16,5 m2 -es számítástechnikai helyiség (2000. szept.-ig), melyett később a Polgármesteri Hivatal irattárként vett igénybe;

- 41 m2 -es főbejárati előtér, mely gyakorta van árusítás céljából bérbeadva, illetve a kötetlen társas élethez sorolt asztaliteniszezés itt történik;

- 32 m2 -es mellékhelyiség (női-férfi mosdó, WC);

- 15 m2 -es főbejárati előtérből nyíló helyiséget jelenleg tartósan bérlik, üzleti tevékenységhez;

- 36 m2 -es klubhelyiség, mely biliárdozásra, kötetlen társas életre biztosít lehetőséget;

- 12 m2 -es iroda (2 m széles!);

- 30 m2 -es TV-helyiség, mely gyakorta a helyi civil szervek kisebb létszámú gyűléseinek megtartása céljából, valamint a Derzsi Szabadidős Egyesület irodájaként van igénybe véve, mivel a homlokzati részen külön bejárattal van ellátva;

- 7 m2 -es folyosó (1,2 m széles!) és ebből nyílóan 20 m2 -es KMB-iroda.


Működés intézményi feltételei a Fő út 19. szám alatt
Szíves türelműket kérjük, jelenleg szerkesztése történik!


pdf fájl 2004. évi közművelődésről szóló beszámoló pdf fájl

pdf fájl 2007. évi közművelődésről szóló beszámoló pdf fájl

Intézmény állaga - a Fő út 20. szám alatt - képekben!

Intézmény új székhelyen - a Fő út 19. szám alatt - képekben!


freestat.hu