FIGYELEM!
A fejlécben szereplő adatok, linkek - kivétel a fenntartói - már nem aktuálisak!

KLUBKÖNYVTÁR
5243 Tiszaderzs, Fő út 20. Tel./Fax: 59/535-307, 535-308

E-mail: derzsinf@externet.hu

Fenntartó: Tiszaderzs Község Önkormányzata
5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/355-200 Fax: 59/535-353
1971
2001

A TISZADERZSI KLUBKÖNYVTÁR
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA


Készült az 1997. évi CXL. számú kulturális törvény alapján.


Tiszaderzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2001. (III. 30.) sz. határozatával
módosított
3/1998. (I. 22.) számú határozata
a
Klubkönyvtár intézmény
könyvtárhasználati szabályzatáról

[Egységes szöveg]


Tiszaderzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998. (I. 22.) számú határozata a Klubkönyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyásáról.

Tiszaderzs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2001. (III. 30.) számú határozata a könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat módosításáról.TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Eljárási szabályok
1.2. Nyilvánosságra hozatal
1.3. Könyvtárhasználó kezdeményezési lehetősége

2. IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK
2.1. Ingyenes alapszolgáltatások
2.2. Beiratkozást követő kölcsönzés
2.3. Elektronikus dokumentumokról adatkérés
2.4. Egyéb szolgáltatások

3. IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA
3.1. Nyitva tartás
3.2. Házirend
3.3. Gyűjteményrészek helyben használata
3.4. Beiratkozás, regisztrálás, illetve a szükséges nyilatkozatok, igazolások
3.5. Állományfeltárás lehetőségei
3.6. Szabadpolcos elhelyezés- és kölcsönzés szabályai
3.7. Egyéb szolgáltatással összefüggő szabályok

4. BEIRATKOZÁSI-, TÉRÍTÉSI- ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
4.1. Beiratkozási díj és alkalmazása
4.2. Késedelmi díj
4.3. Megtérítési díj
4.4. Selejtezett könyvek díja
4.5. Szolgáltatások díja

5. KÖNYVTÁRI KÖVETELÉSEK SZABÁLYAI
5.1. Kölcsönző tájékoztatása
5.2. Felhívási szabályok
5.3. Eredménytelen felhívást követő eljárások

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6.1. Vonatkozó rendelkezések
6.2. Szabályzat érvényessége1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A könyvtárhasználati szabályzat értelmében kell eljárni - a nyilvános könyvtári ellátás keretén belül - különösen:
a.) Az igénybe vehető szolgáltatások körét,
b.) az igénybevétel módját,
c.) a beiratkozási-, térítési- és szolgáltatási díjakat, és
d.) a könyvtári követelések szabályait illetően.

1.2. A könyvtárhasználati szabályzatot - hozzáférhetően - nyilvánosságra kell hozni.

1.3. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.


2. IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2.1. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a.) Könyvtárlátogatás.
b.) A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata:
 • Kézikönyvek, lexikonok
 • Nyílt ülésről felvett, Képviselő-testületi jegyzőkönyvek
 • Fellelhető Magyar Közlönyök
 • c.) Állományfeltáró katalógus használata.
  d.) Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

  2.2. A könyvek ingyenes kölcsönzése a beiratkozást követően lehetséges. A számítógépes adatnyilvántartásból eredően: a beiratkozás - a tényleges dátumtól számítva - 12 hónapon keresztül érvényes.

  2.3. A könyvtár állományába tartozó elektronikus (CD-kről) dokumentumokról adatkérés.

  2.4. A könyvtár által nyújtott egyéb szolgáltatások - térítés ellenében:
  a.) Fénymásolási (a szerzői művek kivételével)
  b.) Internetről adatszolgáltatási
  c.) Nyomtatatási
  d.) Szkennerezési
  e.) Faxolási
  f.) E-mail és SMS küldési
  g.) Szövegszerkesztési lehetőségek.


  3. IGÉNYBEVÉTEL MÓDJA

  3.1. A könyvtár által biztosított szolgáltatásokat - kivéve a térítés ellenében nyújtott lehetőségeket, melyek igénybe vételére a 3.7. pont utal - mindenki igénybe veheti a könyvtár nyitva tartási idejében, azaz keddtől szombatig 14 - 16 óra között.

  3.2. A könyvtárlátogatás során az intézményre vonatkozó "HÁZIREND"-et, be kell tartani.

  3.3. A könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata során:
  a.) A gyűjteményrészeket az eredeti helyére kell visszatenni.
  b.) Használatuk esetén, különös gondot kell fordítani az állagmegóvásukra.
  c.) A képviselő-testületi jegyzőkönyvekről, fénymásolat nem készíthető.

  3.4. A kölcsönzőnek - beleértve a díjmentességben részesülőket is - minden 12. hónapot meghaladóan, be kell iratkozniuk.

  a.) A beiratkozás alkalmával rögzíteni kell a kölcsönző és az érte kezességet vállaló,
  alábbi személyes adatait:
 • Név, anyja neve, születési ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma


 • b.) A 18 éven aluliaknak a beiratkozáskor "Kezesség-vállalási nyilatkozat"-ot
  kell kitöltetni a szülővel, illetve a gondviselővel.

  c.) A 18 éven felüli diákoknak, a pedagógusoknak, az aktív korú, nem foglalkoztatott
  személyeknek, illetve muzeális intézmények, levéltárak és a nyilvános könyvtárak
  dolgozóinak a beiratkozási díjmentességre való jogosultságukat a beiratkozáskor
  igazolni kell.

  3.5. Az állományfeltáró katalógus használata során:

  a.) A fiókból kivett katalóguscédulát követő katalóguscédulát függőlegesen elhelyezve
  kell megjelölni a kivétel helyét, és használat után elébe visszahelyezve kell betolni a fiókot.

  b.) A számítógépes állományfeltárást igényelni kell a könyvtárostól.

  3.6. A megtekintés céljából levett könyvek használata, kölcsönzése:

  a.) A polcokról levett könyveket használat után - amennyiben nem kerül kölcsönzésre -
  témacsoportnak (mese, gyermek szak-, ifjúsági-, bűnügyi- és fantasztikus regények,
  felnőtt szép- és szakirodalom), illetve a raktári jelzetnek, ETO-nak megfelelően kell
  visszahelyezni. (A raktári jelzettel ellátottakat elsődlegesen az ABC sorrendjével, ezt
  követően az emelkedő számsorral megegyezően, illetve az ETO számmal ellátottakat
  elsősorban az emelkedő számsorral, ezt követően az ABC sorrenddel megegyezően).

  b.) A könyvek - legfeljebb 5 db személyenként - 4 hétre kölcsönözhetőek, melyeket
  két alkalommal lehet meghosszabbítani.

  3.7. Az egyéb szolgáltatásokat nem csak a könyvtár, hanem az intézményre vonatkozó nyitva
  tartási időben lehet igénybe venni, azaz keddtől szombatig 14 - 21 óra között.


  4. BEIRATKOZÁSI-, TÉRÍTÉSI- ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

  4.1. A könyvek kölcsönzése esetén az alábbi beiratkozási díjtételeket kell alkalmazni:

  a.) 18 éven aluliak és a 60 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.

  b.) A 18 éven felüli diákok, pedagógusok, az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek,
  illetve muzeális intézmények, levéltárak és a nyilvános könyvtárak dolgozói mentesülnek
  a beiratkozási díj megfizetése alól.

  c.) 18 - 60 év közötti foglalkoztatottak beiratkozási díja: 200,- Ft/év

  4.2. A kölcsönzési idő lejáratától - amennyiben a II. számú felhívás átvételre kerül - számított 4 hét türelmi időt követően, a fizetendő késedelmi díj: 2,- Ft/nap

  4.3. A kölcsönzött könyvek elvesztése, illetve használhatatlanná tételekor:

  a.) Az 1991-től kiadott könyvek esetén a beszerzési ár 200 %-a

  b.) Az 1990-ig kiadott könyvek esetén a beszerzési ár 400 %-a

  c.) Az antikváriumban sem beszerezhető, fontos, pótolhatatlan könyv esetén a műszaki
  reprodukálás ára

  4.4. A selejtezett könyvek eladási ára (50 oldalra kerekítve!) 100 oldal = 10,- Ft

  4.5. Szolgáltatási díjak:

  a.) Fénymásolási díj (A/4-es méretű fénymásolóval) 20,-Ft/oldal

  b.) Internetről történő adatkérési-, illetve adatletöltési díj megállapítása a telepített
  díjszámláló kimutatása szerint:
 • 7 -18 óra között 8,- Ft/perc, illetve 18 - 7 óra között 4,- Ft/perc


 • c.) Letöltött adat, illetve dokumentum nyomtatás díja:
 • 100 %-ig fekete, A/4-es méret 40,- Ft/oldal
 • Színes, szöveget és képet tartalmazó A/4-es méret 70,- Ft/oldal
 • 100 %-ig színes képet tartalmazó, A/5-os méret 50,- Ft/oldal
 • 100 %-ig színes képet tartalmazó, A/4-es méret 100,- Ft/oldal


 • d.) Szkennerezés díja: 80,- Ft/egység

  e.) Faxolás díja (eltérően az erre vonatkozó képviselő-testületi határozattól): 130,- Ft/oldal

  f.) E-mail és SMS küldés: Internettel megegyező

  g.) Szövegszerkesztés (nyomtatás nélkül):
 • megrendelésre, A/4-es méret 100,- Ft/oldal
 • saját elkészítés esetén 200,- Ft/óra • 5. KÖNYVTÁRI KÖVETELÉSEK SZABÁLYAI

  5.1. A könyvtár tájékoztatja a kölcsönzőket arról, hogy:
  a.) Mikor jár le a kölcsönzési idő - az "Olvasójegy"-ben rögzítettek szerint.
  b.) A késedelem, illetve a könyvek elvesztése - a "Könyvtárhasználati Szabályzat"
  nyilvánosságra hozatalával - milyen következményeket von maga után.

  5.2. A lejárati időt követően - a kölcsönzőnek, illetve a kezességet vállalónak címezve, továbbiakban: címzett - kerül térti vevényesen megküldésre:

  a.) Az I. sz. felhívás - a lejárati időt követő 2. hét eltelte után -, melyben a címzettet
  tájékoztatni kell a lejárat napjából eredő késedelemről, valamint arról, hogy késedelmi
  díj kerül felszámításra, amennyiben a tértivevény átvételétől számított 14 napon belül
  nem juttatja vissza a könyveket, illetve elvesztés esetén térítési díj terheli.

  b.) A II. sz. felhívás - a tértivevény átvételét követő 2. hét eltelte után -, melyben már
  közölni kell azt az összeget, amely a mulasztásából eredően a címzettet terheli.
  Nevezetesen:
 • késedelmi díj a 4.2. pont szerint, illetve
 • elvesztés esetén a 4.3. pont szerint fizetendő összeget.
 • Ebben a felhívásban közölni kell azt is, hogy a könyvek vissza nem hozatala esetén, illetve
  elvesztésekor a megjelölt összeg - a jelen felhívás átvételétől számított 14 napon belül - nem
  kerül befizetésre, úgy a könyvtár az 1994. évi LIII. törvény értelmében a bírósághoz fordul
  követelésének érvényesítése végett, és az ebből eredő költségek is a címzettet terhelik.

  5.3. A könyvtár köteles bírósághoz fordulni abból a célból, hogy a címzettet a könyvtári követelés megfizetésére kötelezze, amennyiben a II. sz. felhívás nem vezet eredményre.
  Tekintettel arra, hogy a könyvtári követelések nem haladják meg az 50.000,- Ft érték-határt, így a követelést "f i z e t é s i - m e g h a g y á s s a l" kell érvényesíteni a területileg illetékes Tiszafüred Városi Bíróságtól igényelt nyomtatványon.


  6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  6.1. Az Önkormányzat és az általa fenntartott intézményekre, valamint az önkormányzati kötelező feladatot ellátó civil szervezetekre: a 3. fejezet - kivéve a 3.2., 3.3. b.) és a 3.5. pontokat -, a 4. fejezet, és az 5. fejezet nem vonatkozik.

  6.2. Ezen szabályzat rendelkezéseit a jóváhagyás napjától kell alkalmazni.

  freestat.hu

  Vissza a főoldalra