TÁJÉKOZTATÓ!
A Tisza-tavi LAEDER+ programról


Kiadvány - pdf formátumban

Az akciócsoport a változtatás jogát fenntartja!
A LEADER+ pályázat prioritásai és intézkedései
a Tisza-tó Programrégióban


Támogatásra jogosultak köre:

- természetes személyek (magánszemélyek, őstermelők, családi gazdálkodók)

- egyéni vállalkozók

- mikro- és kisvállalkozások (2004. Évi XXXIV. Tv.: 10 ill. 50 főnél kevesebb foglalkoztatott, éves árbevétel 700 mFt alatt, vagy éves mérleg főösszeg 500 mFt alatt).

- közhasznú társaságok

- települési önkormányzatok

- társadalmi szervezetek, alapítványok


A pályázás feltételei:

 • Székhely az akciócsoport területén

 • Adószám vagy adóazonosító jel, és bankszámlaszám

 • Nyilvántartásba vétel, regisztrációs szám


  A támogatás mértéke:

  - Ha a pályázónak nincs ÁFA visszaigénylési joga, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége.

  - Ha ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.

  - A pályázat keretében igényelhető minimális támogatási összeg 100 eFt.

 • A prioritások és intézkedések

  Teljes támogatási keret: 85 mFt

  1. intézkedés: Turizmussal foglalkozó szolgáltatók vendéglátó szakmai ismeretének fejlesztése (idegen nyelv, vállalkozói és gazdasági ismeretek, vendéglátó ism., marketing, pályázati ism.)

  Célja: Az akciócsoport területén turizmussal foglalkozó illetve a turizmust kiszolgáló tevékenységeket végző szolgáltatók vendéglátó szakmai ismereteinek bővítése tanfolyamok keretében.

  A pályázók köre:

  Turisztikai szolgáltatókat tömörítő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek (pl. falusi turizmus egyesületek), önkormányzatok és azok Tourinform irodái.

  Támogatási keret: 7.000 eFt

  Támogatási arány: a projekt elszámolható összes költségének 95%-a.

  Max. támogatás: 3.800 eFt

  2. intézkedés: A turizmus kínálatának bővítése

  Új turisztikai termékek és programok kialakítása, illetve a meglévő kínálat továbbfejlesztése a helyi erőforrásokra, hagyományokra és humán erőforrásra építve.

  Célja:

  A meglévő turisztikai kínálat továbbfejlesztése oly módon, hogy az a jövőben a tömegturizmus helyett a magasabb bevételeket realizáló, s ugyanakkor kisebb környezeti terhelést eredményező exkluzív (egyedi igényeket kiszolgáló) turizmus fejlődését szolgálja, s biztosítsa a turisták lehető legmagasabb színvonalon való kiszolgálását. (egysíkú kínálat, vonzerők összekapcsolása, arculatépítés, kultúra megőrzése)

  Célcsoportja:

  Az akciócsoport területén dolgozó szolgáltatók és programszervezők.

  A 2. Intézkedés alintézkedései:

  Max. támogatási arány: 45%


   1. alintézkedés: Vonzerők létesítése. Őshonos állatokat bemutató állatpark létesítése; horgászturizmus fejlesztése; népi kismesterségek (pl. csipkeverés) felelevenítése és bemutató műhelyek létesítése; helyi kézműipari és mezőgazdasági termékek készítése; újszerű vonzerők létesítése.

   Támogatási keret: 26 mFt               Max. támogatás: 3 mFt

   Pályázhatnak: őstermelők, mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek, egyesületek, alapítványok.

   2. alintézkedés: Turisztikai hálózatépítés. Tematikus túraútvonalak kialakítása; turisztikai vonzerők összekötését (transzfer) célzó közlekedési fejlesztések (pl. komp működtetése, kisbusz vagy egyéb személyszállító jármű beszerzése); ajándéktárgyak értékesítéséhez szükséges logózott csomagoló eszközök előállítása vagy megvásárlása; újonnan alapított utazásközvetítő iroda eszközbeszerzésének támogatása.

   Támogatási keret: 25 mFt               Max. támogatás: 5 mFt

   Pályázhatnak: gazdasági társaságok, vállalkozók, magánszemélyek, egyesületek, alapítványok.

   3. alintézkedés: Olyan turisztikai beruházásokat előkészítő hatástanulmányok és/vagy azokra épülő tervdokumentáció elkészíttetése, mely a 2007-2013 közötti tervezési ciklusban egyéb európai uniós és hazai források elérését teszik lehetővé.

   Támogatási keret: 5 mFt               Max. támogatás: 500 eFt

   Pályázhatnak: magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek.

   Támogatási arány: 85%
  3. intézkedés: A Tisza-tó ismertségének növelése, marketing tevékenységek

  Támogatási arány: max. 85%

  Célja:

  A Tisza-tó Programrégió arculatának kialakítása, a térség ismertségének növelése, turisztikai kínálatának piacra vitele.

  Célcsoportja:

  Közszféra, non-profit szervezetek, vállalkozók.

  Tartalma és tevékenységei:

   1. alintézkedés: Turisztikai információs irodák és info-pontok eszközfejlesztése: az információnyújtáshoz szükséges elektronikai- és kommunikációs eszközök beszerzése. Támogatási keret: 2 mFt. Max. támogatás: 1 mFt.

   2. alintézkedés: Programrégió Internetes honlapjának megtervezése, intranetként való működtetésének lehetővé tétele, ugró-linkek elhelyezése nemzetközi turisztikai portálokon. Támogatási keret: 2 mFt. Max. támogatás: 2 mFt.

   3. alintézkedés: Vonzerőket és szolgáltatásokat, programcsomagokat bemutató térségi kiadványok készítése. Támogatási keret: 3 mFt. Max. tám.: 1 mFt.
  4. intézkedés: Magánszálláshely fejlesztés

  Támogatási arány: max. 45%

   1. alintézkedés: magánszálláshelyek kialakítása és a meglévők komfortfokozatának emelése (Min. 4 napraforgós szálláshelyek, FATOSZ szaktanácsadó útmutatásával. Komfort: vizesblokk, közösségi terek kialakítása és felszerelése, fűtés, stb.)

   Támogatási keret: 10 mFt               Max. támogatás: 800 eFt

   2. alintézkedés: magánszálláshelyhez kötődő szolgáltatásfejlesztés (A vendég bekapcsolása a helyi tevékenységek végzésébe. Sportszer kölcsönzés. Helyi programok szervezése. Vendéglátás. Egyéb újszerű tevékenységek feltételeinek megteremtése)
  Támogatási keret: 8 mFt               Max. támogatás: 500 eFt

  Időterv: - június eleje: pályázatok kiírása -->> július 15-e utánra módosult és megtekinthető a LEADER+ Tisza-tavi Programrégió Akciócsoport honlapján!

  - július eleje: pályázatok benyújtása -->> A fentiekből eredően: szeptember 11.

  - szeptember közepe: pályázatok bírálata

  - október: felterjesztés az irányító hatósághoz (FVM, MVH)

  - november: pályázók értesítése, szerződéskötés a nyertesekkel

  - 2008. szeptember 1.: végelszámolás!
  A pályázat benyújtásának feltételei:

  - A fejlesztés helye az akciócsoport területén legyen.

  - A pályázó rendelkezzen min. telephellyel a programrégió területén.

  - TEÁOR, jogosult legyen a tevékenység folytatására.

  - Önerő megléte.

  - Egy pályázatban egy támogatási cél jelölhető meg.

  - Egy pályázó max. 3 pályázatot nyújthat be!!!

  - A nyertes pályázónak az 5 mFt vagy a feletti támogatási összeget meghaladó pályázat esetén szerződéskötéskor jelzálogjogot kell bejegyeztetnie a támogatási összeg 120%-ának erejéig. Zálogtárgyként elfogadható:

 • Elsődlegesen a támogatással érintett olyan ingóság (gép, berendezés), vagy ingatlan (telek, épület, létesítmény), amely forgalomképes.

 • Egyéb forgalomképes ingóság vagy ingatlan is felajánlható.

  A zálogtárgy forgalmi értékét ingóság esetén értékbecslés (bejegyzett értékbecslő!), ingatlan esetén értékbecslés vagy adó- és értékbizonyítvány alapján állapítják meg.
 • - A projekt befejezését követően min. 5 évig fenn kell tartani és működtetni kell az adott beruházást.

  - Megkezdett beruházás nem támogatható.

  - Ellenőrzési listára figyelni! (pl. aláírások, jogosultság, mellékletek, stb.)

  - 2 árajánlat.

  - Max. 4 mérföldkő lehet. Két mérföldkő között min. 30 napnak kell eltelnie. Mérföldkövenként min. 300 eFt számolható el! A mérföldkövek kezdő és befejező napja nem lehet munkaszüneti- vagy ünnepnap!

  - A költségvetés a lehető legrészletesebben legyen kibontva!

  - A melléklethez csatolt tervrajzok és a költségvetés egyezzenek!

  - A beruházásokhoz várhatóan üzleti terv kell: a leírtak reálisak legyenek.


  freestat.hu

  Vissza a főoldalra Vissza az elejére