KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!
Az intézmény
közművelődési tevékenysége
KEZDŐLAP!
KEZDŐLAP!

FRISSÍTÉS | KÖZINFÓ | FŐOLDAL | INTÉZMÉNY | AKTUÁLIS OLDAL | KVTÁRI-SZAKF | SZOLGÁLTATÁS | PROGR-AJÁNL | ARCHÍV-PROGR | HAGY-RENDEZV. | TÉRKÉP-KÖZL. | ÁLT-INFORM | ÁLT - AD ACTA | LINKEK
Internetre kerülés: 2000. december 20.
Jelenlegi design-ban: 2007. november hó
Készítette és frissítette: Kukoricza József intézményvezető.


Tisztelt Látogatók!
A honlap frissítését 2011.03.08-tól történő nyugdíjba vonulásomból eredően nem végzem
- az esetleges téves információ közzétételének elkerülése végett -,
így a nem aktuális adatokért, szíves elnézésüket kérem!


VENDÉGKÖNYV
Tisztelettel kérjük, mellőzni szíveskedjen a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések használatát.

Sajnos az intézmény közművelődési tevékenységét 1982-ig korhűen tükrözte az A. Szabó Imre intézmény-vezető által, 1984-ben keltezett Közművelődési tervéből idézett rész: "... klubkönyvtár épülete átadása (1971) óta folyamatosan megoldhatatlannak tűnő problémát jelentett mind az itt dolgozó népművelőnek, mind a felettes tanácsi szerveknek. Közművelődési munka végzésére a használat éveiben (1971-81) is csaknem alkalmatlan volt. ... Azon túl, hogy az épület használhatatlan volt, a vezetés is megoldatlan volt. ... Közművelődési rendezvények lebonyolításában csak az e célra némiképp alkalmassá tett Mozi és az idejében létrehozott ifjúsági klub vállalt szerepet."

A bevezető indokolja, hogy a közművelődési tevékenységet
az alábbi 2 fő részre bontva tegyük közzé:
 • Jellemző statisztikai adatok
 • Jelenlegi tevékenység '93-tól

 • Jellemző - történetileg hű - statisztikai adatok 1982-től 2000-ig.

  2001-től az IStAR-ral egyezően, mely megtekinthető a Verseghy Ferenc
  Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet honlapján!


  A rendelkezésre álló Munkanapló és Nyilvántartó könyv, illetve egyéb dokumentumok alapján,
  a szakmai kategóriák szerinti besorolással!

  Alkotó művelődési közösségek
  - Gyermekszínjátszó csoport. Alakult: '84.10.25-én, vez.: A. Szabó Imre, működött: '84.11.06-ig. Újra alakult: '86.11.01-én, vez.: A. Szabó Imre, működött: '86. dec. hónapig. Újra alakult: '95.02.08-án, vez.: Péntek Dánielné, működött: '97.05.21-ig.
  Az utolsó aktív tevékenységét jellemezte, hogy 1997. március 21-én Fegyverneken a VI. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóján bronz fokozatot nyert.

  - Felnőtt színjátszó kör. Alakult: '86. jan. hónapban, működésére és megszűnésére utaló adat nincs!

  - "Tiszavirág" Népdalkör Alakult: '86. jan. hónapban, vezetője: Beviz László, a működési időre vonatkozó adat nincs! Ugyanakkor 1989-ben "A Páva-kör bemutatkozott a megye szakemberei előtt, s versenyben elnyerte az első helyet." - derül ki az ÁMK mb. igazgatójának 1990. évi jelentéséből.
  Újra alakult: '95.01.24-én, vez.: Mezei Margit, illetve '98.02.06-tól Szombatiné Mérten Mária, működött: '98.05.11-ig.
  Megszűnésében jelentős szerepet játszott, hogy az abádszalóki citerások - a 3 fős hangszeres kíséretből 2 fő (!) - a lakóhelyűkön megalakuló népdalkörben vállaltak közreműködést. Az utóbbi alakulástól számos vendégszerepléseik, fellépéseik voltak. Hagyománnyá vált különösen az "Abádszalóki Nyár" programsorozatán belül az "Európai Régiók Nemzetközi Folklór- és Népijátékfesztiváljá"-n történő fellépés (1995-'96-'97).

  - Gyermek népi tánccsoport. Alakult: '86. jan. hónapban, vezetője: Varga Sándorné, a működésére utaló adat nincs, a megszűnésének ideje: '90.02.01. - derül ki az ÁMK mb. igazgatójának 1990. évi jelentéséből.

  - Gyermek citerakör. Alakult: '85. dec. hónapban, vezetője: Dobi Zsigmond, a működésére és a megszűnésére utaló adat nincs! Újra alakult: 1995.02.07-én, vezetője: Tóth Károly, megszűnt: '95.04.15-én.

  - Felnőtt citerakör. Alakult: '87. márc. hónapban, vezetője: Tóth Károly, működésére és megszűnésére utaló adat nincs! Újra alakult a népdalkörrel egyidejűleg: '95.01.24-én, megszűnt: '98.02.06-án.
  Az újraalakulása után a Megyei Kóta felhívása során részt vettek a kunhegyesi Jászkun-citeratalálkozón '97.05.17-én, és ezüst fokozatot értek el.

  - Gyermek társastánc-csoport. Alakult: 2001.01.10-én, vezetője: Hazafi Róbert. Működött: '01.09.02-ig, mert iskolás korú fiúk létszáma jelentősen lecsökkent.

  Rendszeres művelődési formák

  - Angol nyelvtanfolyam. Indult: '94.09.08-án (előkészítő-, kezdő- és haladó szinten), vezetője: Evert Brons, befejeződött: '97.02.26-án.

  - KRESZ tanfolyam általános iskolásoknak. Indult: '87.10.30-án, vezetője: Beviz László, befejeződött: '87.12.10-én.

  - 40 órás alapfokú PC-kezelői tanfolyam felnőtteknek. Indult: '97.03.03-án, vezetője: Krupa István. A 9. turnus után befejeződött: 2000.05.31-én.

  - "Szivárvány Fotóklub". Alakult: '84.01.08-án, vezetője: ifj. Katona Péter, működésére utaló adat nincs! Megszűnt: '85.01.28-ig.

  - Nyugdíjasok Klubja. Alakult: '84.02.01.én 11 fővel, foglalkozások: kedd - csütörtök - szombat 18-21 óra, vezetője: Sz. Varga István, működött: '84.07.31-ig.

  - "Barátunk a számítógép". Számítógépes, számítástechnikai kör gyermekeknek és felnőtteknek. Alakult: '86.11.28-án, a géppark felszereltsége: Commodor VC-20 és Sinclair ZX Spectrum, ill. Junoszt TV, vezetője: Bodzás Pál, ill. '87.01.08-tól A. Szabó Imre, megszűnt: nincs reá utaló dokumentáció!

  - Számítástechnikai Klub. Alakult, illetve a helyiség ünnepélyes átadása: '95.03.23-án történt. Felszereltsége: Commodore-128 monitorral és floppy meghajtóval, 4 db 286-os alapgép - 1 db EGA színes monitoros - 1 db Epson FX-1000-es nyomtató, végül 3 db 286, 2 db 386, 1 db 486-os multimédiás alapgép perifériákkal, vezetője: Kukoricza József - ált. iskolások esetén: Kóbor István, megszűnt: 2000.09.06-án a géppark áthelyezésével, illetve az Általános Iskolában történő tantárgy oktatása miatt.
  Működésére jellemző volt, hogy kezdetben a 7.-8. osztály, később az összes felső tagozatos általános iskolás részére számítástechnikai tantárgy oktatására, illetve az intézmény nyitvatartási idejében (15 - 20 fős tagsággal) gyakorlásra és játszásra volt lehetőség biztosítva.

  - Ifjúsági Klub. Alakult: '83. nov. hónapban, vezetője: Sztruhaláné Varga Márta, a létszámra, a foglalkozások idejére, illetve a megszűnésére utaló adat nincs!

  - KRESZ szakkör. Az alakulására, a vezetőjére és megszűnésére utaló adat nincs! Ugyanakkor az ÁMK mb. igazgatójának 1990. évi jelentése megemlíti, hogy "Jól szolgálta a gyerekek közlekedési ismereteinek továbbfejlesztését az évek óta működő KRESZ-szakkör. /Két ízben is - a Tiszafüredi Közlekedésbiztonsági Csoport segítségével - sikeres vetélkedő volt./"


  Ismeretterjesztés

  - Társadalom- és természettudományi előadások néha-néha történnek.

  - Film és videovetítés '85-től napjainkig - évente 10-20 alkalommal - jellemző az intézmény működésére.

  - Az egyéb ismeretterjesztés ritkán és esetekként történik.

  Tekintettel arra, hogy csak 1985-től(!) lelhető fel Nyilvántartó könyv - kivéve az 1990-től 1993. évig terjedő időszakot -, illetve a közművelődési statisztikai jelentések 1993-tól állnak rendelkezésre, így az 1993. év előtti rendezvények szakmai besorolása szubjektív alapon (a nyilvántartást vezető személytől függően!) történt.


  Műsorok
  Színházi előadástól az egyéb zenei műsorig

  Év Ea. száma Lát. száma Év Ea. száma Lát. száma
  1985 Az adat áttekinthetetlen! 1995 2 181
  1986 2 408 1996 5 513
  1987 1 190 1997 2 320
  1988 6 459 1998 1 105
  1989 - - 1999 2 138
  1993 2 164 2000 3 285
  1994 6 814 Össz átlag = 112 Látogató/Előadás

  Önálló játékfilmtől az egyéb műsorig
  • 1986-ban 2 alkalom/419 résztvevő.
  • 1987-ben 16/438
  • 1988-ban 16/890 - szakmailag elfogadhatóan, mivel a nyilvántartó könyv adatai szerint 87/3608 (?), melyben a kötetlen formák is e kategóriába kerültek besorolásra!
  • 1989-ben 4/880 - az előbb említettek alapján 55/4042 (?), melyben a videóvetítéstől a lakodalmakig minden szerepeltetésre került!
  • 1993-tól az e kategóriába tartozó rendezvény az intézményben nem volt.

  Táncos rendezvények
  • 1985-ben 20 Alkalom/1308 Résztvevő, ebből diszkó 12/620.
  • 1986-ban 61/2445 (?), ebből diszkó 4/258, illetve iskolásoknak 10/520.
  • 1987-ben 10/684, ebből diszkó 7/471.
  • 1988-ban 9/429, ebből diszkó 8/376.
  • 1989-ben 4/790 résztvevővel táncest, diszkó nem volt tartva.
  • 1993-ban 6/207 résztvevővel csak diszkó volt.
  • 1994-ben 7/304, ebből egy esetben szilveszteri diszkó, a többi iskolásoknak.
  • 2000-ben 3/300 (Millenniumi nyitó-, szüreti- és Ált. Isk.-i alapítványi bál).
   Az 1994-2000 közötti időben szerepet játszott az említett közoktatást segítő funkció!

  Egyéb művelődési és szórakozási alkalmak (Összesen!)
  • 1985-ben 2 alkalom/208 résztvevő, mind ünnepi megemlékezés volt.
  • 1986-ban 13/2518, ebből gyermekek részére 6/1298, ill. ünn.-i megemlékezés volt.
  • 1989-ben 4/880, ez évben is mind ünnepi megemlékezés volt.
  • 1994-ben 3/609, népünnepély, ünnepi megemlékezés volt.
  • 1995-ben 7/1028, bemutató-népünnepély, ünnepi megemlékezés volt.
  • 1996-ban 6/725, népünnepély, ünnepi megemlékezés volt.
  • 1997-ben 4/570, mind népünnepély volt.
  • 1998-ban 4/488, népünnepély, ünn.-i megeml. (Baross G. emléktábla-avatás).
  • 1999-ben 6/960, népünn., ünn.-i megeml., egyéb. (Szüreti hagyom. felelevenítés.)
  • 2000-ben 6/1430, népünnepély, ünnepi megemlékezés (hagyományfolytatás!) volt.

  Nyitott formák, szolgáltatások

  Kötetlen társas élet

  Év Alk. száma Résztv. száma Év Alk. száma Résztv. száma
  1985 60 834 1995 251 6011
  1986 123 2703 1996 237 7459
  1987 18 584 1997 243 4374
  1988 51 742 1998 236 3534
  1989 77 1272 1999 227 3271
  1993 68 1738 2000 155 1455
  1994 268 6722 Össz átlag = 19 Résztvevő/Alkalom

  Sportolási lehetőség (Karate, Aikidó, Aerobic, kondicionálás)

  Év Alk. száma Résztv. száma Év Alk. száma Résztv. száma
  1985 6 43 1995 238 434
  1986 129 1909 1996 255 336
  1987 11 108 1997 227 1674
  1988 86 939 1998 206 1763
  1989 86 634 1999 338 2146
  1993 65 462 2000 244 921
  1994 280 913 Össz átlag = 6 Résztvevő/Alkalom

  A többi kategóriába soroltból az 1987-88 között a gyakorlati lehetőségek (barkács, varrás, szövés, stb.) és az egyéb, 1994-2000 között az egyéb-ben a színházi látogatás a domináns.

  Év Alk. száma Résztv. száma Év Alk. száma Résztv. száma
  1985 - - 1995 2 53
  1986 1 80 1996 2 90
  1987 4 32 1997 2 90
  1988 63 868 1998 - -
  1989 - - 1999 1 45
  1993 3 (?) 2000 1 45
  1994 3 135 Össz átlag = 18 Résztvevő/Alkalom


  Külső szervek tevékenysége

  Főbb kategóriák szerint. (Az egyéb alatt szerepelnek a termékbemutatók, a vásárok)

  Év Alkalmak száma Év Alkalmak száma
  Rendezv. Esküvő Egyéb Rendezv. Esküvő Egyéb
  1985 38 3 - 1995 14 2 30
  1986 47 4 21 1996 17 3 33
  1987 9 - - 1997 11 - 53
  1988 22 1 - 1998 18 1 53
  1989 - - - 1999 21 2 60
  1993 1 3 11 2000 8 2 67
  1994 20 6 32 Évi átlag 19 2,7 40

  Jelenlegi közművelődési tevékenység
  (A kialakulási idejétől kezdődően!)

  Az ún. klubélet - 1993. szeptember hótól kezdődően a jelen ideig is (változtatás nélkül!) - a nyitvatartási időben: keddtől - szombatig, 16 órától 21 óráig biztosított. Az alapdokumentumon túlmenően, az előbb említett időben elkészítésre és kifüggesztésre került az intézményre vonatkozó HÁZIREND, melynek mottója: "Kulturált környezet, kulturált szórakozás". Tömören került benne megfogalmazásra - különös hangsúlyt fektetve a megjelenésre és a viselkedésre - az általános magatartási normákon túl a dohányzásra, a szeszesital fogyasztásra, a berendezési tárgyak helyiségből történő kivitelére, a technikai eszközök kezelésére, az általános iskolások által igénybe vehető - kizárólag a szorgalmi időre történő korlátozással - szolgáltatásokra vonatkozó szabályok. Ennek köszönhetően, az 1995. évi ÁMK igazgatói jelentésben ez olvasható: "Külön erénye az itt folyó munkának, hogy kulturált viselkedésre szoktatja, kényszeríti az ide látogató fiatalokat."

  A kulturális élet eseményeit - összhangban a SzMSz-ben rögzített feladatokkal - igyekszünk megörökíteni (fénykép- és videofelvételek), illetve tablón elhelyezve kifüggeszteni, hogy a lakosság bármely időben meg tudja tekinteni. Kezdetben, az intézmény előterében a bejáratnál, kb. 1 négyzetméterű farácson került elhelyezésre az 1995 és 1997 között lebonyolított jelentősebb eseményekről készült fényképek. A teljesség igénye nélkül az "Augusztus 20-ai Falunapok folklórműsorai" (görög, lengyel és olasz - 40-45 fős - néptánc együttes fellépései), "Számítástechnikai helyiség átadása", "Népdalkör szereplései", "Helytörténeti kiállítás 1996-ban a Református Lelkészi Hivatalban". Az 1998-tól tapasztalt érdektelenség, passzivitás késztetett arra, hogy olyan, kifejezetten kulturális tevékenységet folytató civil szervezet létrehozását valósítsuk meg, mely elősegíti a negatív magatartás, pozitív irányúvá tételét, hasonlóan a "társadalmi vezetőség" funkciójához. Az erre vonatkozó törvények (az egyesületi jogról, a közhasznú szervezetekről szóló) alapos áttanulmányozása után, sikerült elkészíteni a szervezet alapszabályát, közreműködésre felkérni a leendő aktívákat, tagokat, majd 1999. március 22-én az alakuló közgyűlést összehívni. Az intézmény címén működő Derzsi Szabadidős Egyesület (DSZE) Cégbírósági bejegyzési kérelmét - a közismert gyakorlattól eltérően, csak két esetben kellett összehívni hiánypótlás miatt a közgyűlést! - végül is, mint civil egyesületét elfogadták, illetve 1999. június 30-án nyilvántartásba vették. Később a nyilvántartásba vétel kiegészült azzal, hogy 1999. július 21. napjától kezdődően, az egyesület kiemelkedően közhasznú szervezet - tartalmazza a Cégbírósági végzés. Az egyesület alapítása óta, pozitív eredményeket sikerült elérnünk! Évi 2-3 alkalommal, olyan községi szintű kulturális rendezvények szervezésére kerül sor - lásd! a linkként megjelölteket -, melyeket a lakosság is elismeréssel fogad. Az együttműködésnek, az önzetlen aktivitásnak köszönhető, hogy egy több évtizeddel korábban megszűnt hagyományt sikerült feleleveníteni. Így ebben az évben /2001/ már harmadik esetben kerül sor a szüreti felvonulás és bál megrendezésére, mely a rendezvényeink között az egyik legtöbb közreműködővel és érdeklődő vonzásával bonyolódik le. A közös rendezvények közé tartozik többek közt: a "Családi majális", a "Szüreti felvonulás és bál", valamint a "Télapó házhoz megy". 1999-től az intézmény homlokzati falfelületének duplaüvegezettségének előnyeit kihasználva, a közösen rendezett kulturális eseményekről készült fényképek tablón kihelyezésre kerülnek annak érdekében, hogy az intézmény és a DSZE tevékenységét népszerűsítse, illetve az érdeklődést fokozza a lakosság körében.
  2001. január közepétől működik a gyermek táncsoport, az Általános Iskolával történő szoros, mindennapi együttműködés eredményeként. Vezetője: Hazafi Róbert. Első alkalommal a farsangi rendezvényen mutatták be tudásukat a helyi közönségnek. Ezt követően szerepeltek többek közt az abádszalóki majálison, a gyermeknapi tornaünnepélyen, a tiszafüredi Halasnap megnyitóján, valamint a 2001. évi Derzsi Nap-i rendezvények.
  freestat.hu

  Vissza a főoldalra